Zakres usług:

– prowadzenie ksiąg handlowych

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

– prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)

– prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia podatku VAT

– sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT, CIT, VAT-7, VAT-UE, JPK

– sporządzanie list płac

– sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło

– sporządzanie i przesyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11, PIT-8, PIT-40 przez internet, z użyciem podpisu elektronicznego

– sporządzanie i przesyłanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji przez internet, z użyciem podpisu elektronicznego

– szkolenia BHP

– doradzamy w jaki sposób założyć własną firmę

– doradzamy w zakresie prawa handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych

– sporządzamy deklaracje roczne – PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38

Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie w zależności od ilości powierzanych nam dokumentów oraz liczby pracowników, w kontekście oczekiwań i potrzeb naszych klientów wynikających ze specyfiki działalności.