Biuro rachunkowe DEKRET
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 21 lok.6, 90-248 Łódź
BHP

 

Paweł Jóźwiak jest doświadczonym specjalistą d/s BHP oraz specjalistą ochrony przeciwpożarowej.
Od wielu lat współpracuje w zakresie BHP z kilkudziesięcioma firmami.
 
Telefon: 606-676-848
 
Oferta:
 
- szkolenia wstępne BHP
- szkolenia okresowe BHP pracowników dla stanowisk
  administracyjno-biurowych i stanowisk robotniczych
- sporządzanie oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska
- sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla firm
 
 
Dodatkowo: 
  • możemy polecić NZOZ-y , z którymi można podpisać umowę, na przeprowadzanie badań lekarskich    pracowników przyjmowanych do pracy oraz badań okresowych.
  • możemy polecić firmy przeprowadzające pomiary czynników szkodliwych
  • możemy polecić uprawnionych elektryków do pomiarów rezystancji
  • możemy polecić firmy zajmujące się kontrolą i legalizacją gaśnic i innych urządzeń gaśniczych  

 
BiuroCertyfikatyOfertaBHPZUSKontakt